r. Imieniny:
Wyszukiwarka
AKTYWNI 60+ w Gminie Wysokie
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

21-10-2018

Gmina Wysokie ogłasza rekrutację do projektu pn. „Aktywni 60+ w Gminie Wysokie”, realizowanego na terenie Gminy Wysokie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 66/RPLU.11.02.00-06-0025/18/00.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 60 lat i więcej, z terenu Gminy Wysokie.


Rekrutacja trwa do 30 października 2018 roku.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 Dokumenty rekrutacujne wraz z regulaminem

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software