r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Apel o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg na terenie gminy Wysokie

22-02-2017

Wójt Gminy Wysokie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do dróg na terenie Gminy Wysokie o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność.

Przycięcia gałęzi i krzewów nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drzewo może być wykorzystane we własnym zakresie.
Termin wykonania pielęgnacji drzew i krzewów - 31 marca 2017 roku.
Po w/w terminie, począwszy od 1 kwietnia 2017 roku drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych na zlecenie Wójta Gminy Wysokie przeprowadzą wycinkę gałęzi, konarów oraz krzewów znajdujących się w pasie dróg gminnych, ale wówczas pozyskane drewno przekazane zostanie na potrzeby Urzędu Gminy Wysokie.
 
Apel stosowany jest zgodnie z:
Art. 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Art. 21 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do: wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Wysokie

                                                                                                                                                              Anna Wojtas

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software