r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Gmina Wysokie zdobyła dofinansowanie na instalacje solarne i piece!

13-12-2017

W dniu 12 grudnia 2017 r. Pani Anna Wojtas – Wójt Gminy Wysokie oraz Pani Bożena Krzysztoń - Skarbnik Gminy, podpisały umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Projekt po kilkuetapowej ocenie w Urzędzie Marszałkowskim otrzymał maksymalną liczbę punktów i został skierowany do realizacji.
W ramach projektu przewiduje się montaż 397 instalacji solarnych oraz 7 pieców na biomasę. Łączna wartość projektu wynosi 4 543 850,40 zł, z czego 85 % stanowi dofinansowanie z UE.
Realizacja projektu rozpocznie się od stycznia 2018 r., ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy zadania, będą również podpisywane umowy finansowe z mieszkańcami, o czym będziemy na bieżąco informować.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software