r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

III sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

23-12-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że III sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
11. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy Wysokie VIII kadencji.
 
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                            Andrzej Deruś
 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r, poz. 1875.ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
 
 
 
Transmisja on-line
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software