r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Jubileusz 50-lecia małżeństw

16-02-2015

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiem informuje, że za pośrednictwem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wystąpi z urzędu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla par, które w 2015 roku obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Informujemy również, że przyjmujemy zgłoszenia w tej sprawie od osób zainteresowanych lub ich rodzin.

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie ustne,

- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński został zawarty poza Urzędem Stanu Cywilnego w Wysokiem,

- dowody osobiste małżonków do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiem, pokój nr 14 (I piętro). Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 84 680 6206 w.36

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr 90, poz.450 z późn.zmianami ).

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.09.2011 r w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. Nr 186, poz.1102 ).

 

Po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu medali przez Prezydenta RP, w ciągu 6-ciu miesięcy nastąpi ich uroczyste wręczenie. O terminie uroczystości małżonkowie zostaną powiadomieni pisemnie.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software