r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Kolonie letnie w górach dla dzieci rolników

08-06-2017

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie letnie w górach z dofinansowaniem KRUS dla dzieci rolników. Koszt kolonii łącznie z transportem wynosi 300,00 zł. Zapisy w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Wysokie u Pani Justyny Małek. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w kolonii dofinansowanej przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników?
 1. data urodzenia dziecka – po 1 stycznia 2001r.
 2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.
Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał dołączyć do karty kwalifikacyjnej.
Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, musi być na nim wpisany m.in. okres podlegania ubezpieczeniu, najczęściej na takim zaświadczeniu jest napisane:
„Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani (imię i nazwisko rodzica) …. urodzony dnia …..., zamieszkały …..., podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresach:   od ……. r.  do nadal w zakresie emerytalno – rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim (lub: pobiera rentę/emeryturę od … do…).
Uwaga: Np. odcinek renty lub decyzja o przyznaniu emerytury nie jest właściwym dokumentem.
 1. Należy wypełnić i przekazać kartę kwalifikacyjną uczestnika
 2. Należy wypełnić przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dołączyć do karty kwalifikacyjnej uczestnika
 3. Należy przyprowadzić dziecko na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie i odebrać po powrocie (dziecko nie może samo wracać do domu).
Na kolonii zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):
 • zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport autokarowy
 • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
 • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na kolonii
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika
 • ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 pln
Na kolonię letnią należy wyposażyć dziecko m.in. w takie rzeczy jak:
 • Bielizna osobista, pidżama
 • Krótkie spodenki, bluzki
 • Ciepłe ubranie – sweter, długie spodnie (2 pary)
 • Nakrycie głowy
 • Kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy (foliowy, który można nosić w podręcznym plecaku)
 • Strój kąpielowy (w programie jest wyjście do aquaparku)
 • Buty sportowe, sandały, klapki
 • Minimum 2 ręczniki, środki higieny osobistej
 • Leki (te które dziecko na stałe przyjmuje), w przypadku choroby lokomocyjnej - aviomarin
 • Podręczny plecak
 • Kieszonkowe na własne wydatki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software