r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest na 2015 rok

26-09-2014

Od 3 do 28 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Wysokiem (pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach :
1. Demontaż, odbiór i utylizacja płyt azbestowych (zlokalizowanych na budynkach)

- niezbędne dokumenty:
a) wypełniony wniosek
b) kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku.

2. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych przed 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek

3. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych po 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek
b) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
Informacji udziela Pan Robert Wlizło, pok. nr 1, (tel. 84 680 62 51)
 
Druki do pobrania:
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software