r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie

16-08-2018

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej GBP w Wysokiem.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Lubelskiego na przedsięwzięcie „Odbudowa drogi powiatowej nr 2129L od km 6+ 517 do km8 + 955,8 w miejscowości Sobieska Wola, gmina Krzczonów i Radomirka, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku spływu wód opadowych w 2014r”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej  na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wysokie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Wysokie.
9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                        Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software