r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nie pozwól na kradzież tożsamości – chroń swoje dane osobowe

05-02-2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwraca uwagę na konieczność ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przez każdego obywatela.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego innej osoby chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie on obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa fakt zagubienia dowodu osobistego należy zgłosić do dowolnego banku. Skutkować to będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych osoby poszkodowanej.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
  • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.

Gdzie i jak zastrzegać?

  • W każdej placówce swojego banku.
  • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku.

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji. Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

  • wyłudzenia pożyczki,
  • wynajęcia mieszkania lub pokoju  w hotelu w celu kradzieży sprzętu czy unikania opłat,
  • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
  • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software