r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Nowa oferta zimowiska dla dzieci rolników

13-12-2019

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras wspólnie z Funduszem Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oferuje atrakcyjną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie w sekretariacie.

Termin zgłoszeń - do dnia 20 grudnia 2019

 
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację zimowisk dla dzieci rolników. 
Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie) termin: 11.01.2020 – 20.01.2020. Liczba proponowanych miejsc: 5 (liczba miejsc może się zwiększyć)
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.
Rodzice wnoszą jedynie 350,00 zł.

Organizatorzy zapewniają kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zbiórki zostaną przekazane do 5 dni przed zimowiskiem (zapewniamy transport autokarowy – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy Wysokie).
WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
 
Oświadczenie Rodziców
 
Informacja dla Rodziców
 

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software