r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Obowiązki właścicieli posesji położonych wzdłuż chodników na terenie gminy Wysokie

29-01-2021

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu z chodników wzdłuż posesji mają:
- właściciele,
- współwłaściciele,
- użytkownicy wieczyści,
- zarządzający lub użytkujący nieruchomość
Obowiązek ten dotyczy wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny albo inny. Śnieg należy zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. 
W związku z powyższym apelujemy do Państwa o rzetelne wypełnianie obowiązków ustawowych.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software