r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Podpisywanie umów dot. montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę

19-01-2018

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Wysokie informuje, że od dnia 23 stycznia 2018 r. w godz. od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Wysokie w pokoju nr 3 (parter), będą podpisywane umowy (zgodnie z podanym harmonogramem) z mieszkańcami gminy, którzy złożyli deklaracje w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (kolektor słoneczny/piec na biomasę), w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1. "Wsparcie wykorzystania OZE".

Do podpisania umowy będzie konieczne okazanie:
- dokumentu tożsamości, 
- dokumentu własności z numerem działki, na którym posadowiony jest budynek wskazany do montażu instalacji w ramach projektu.
 
UWAGA!
Umowy będą podpisywane wyłącznie z właścicielami budynków, na których planowana jest inwestycja. Podpisanie umowy z inną osobą będzie możliwe jedynie pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa (notarialnie poświadczonego).
Przypominamy również o konieczności uregulowania zaległości względem Gminy Wysokie.
 
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software