r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Projekt OZE złożony!

15-06-2016

Wójt Gminy Wysokie informuje, że w dniu 13.06.2016 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie”.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż:
- 397 instalacji solarnych
- 7 kotłów opalanych biomasą 
Planowany do realizacji projekt jest  wynikiem wspólnych działań Gminy i jej mieszkańców. Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia się do projektów poprzez składanie deklaracji udziału w projekcie oraz podpisywanie umów użyczenia.
Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020. Informacja o tym, czy gmina uzyskała dotację UE, będzie podana przez Urząd Marszałkowski do publicznej wiadomości najpóźniej we wrześniu 2017 roku.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software