r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Przedsiębiorco, poznaj szczegóły akcji!

17-02-2017

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo". Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych.

 To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

Organizatorzy Systemu Rekomendacji


zapraszają:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1d i nr 2a do Regulaminu współpracy - do pobrania poniżej)

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.


Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy  z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także  w przypadku województwa:


Termin rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2017 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru: 28 lutego 2017 r. godzina 15:00


Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem  (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a "Regulamin współpracy");
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego  (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.
     

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portaluwww.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.
Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.


Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na poniższy adres mailowy Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:

Województwo Warmińsko-Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk –  tel. kontaktowy 89 521 69 00
Agnieszka Klucznik-Edriouch –  tel. kontaktowy  89 521 69 13
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail:nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Bożena Pogorzelska –  tel. kontaktowy 85 665 44 85
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: mpr@wrotapodlasia.pl

Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres  e-mail: mpr@lubelskie.pl

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za nabór:
Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl

Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialna za nabór:
Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 41 361 80 57
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail; a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

 

Załączniki:
1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Instrukcja do formularza zgłoszenia

 
DO POBRANIA
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software