r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

28-04-2015

(PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne od mieszkańców Gminy Wysokie

PSZOK znajduje się na dawnym wysypisku śmieci w Wysokiem

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

 Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z metali;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte akumulatory;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • chemikalia.

 Do PSZOK nie są przyjmowane między innymi następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest;
 • szyby samochodowe;
 • szkło zbrojeniowe, hartowane, okienne, lustra;
 • ceramika, porcelana;
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego;
 • buty, paski, torebki, plecaki, tekstylia;
 • zmieszane odpady komunalne;
 • części samochodowe;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • styropian budowlany, papa.

 Wszelkich informacji o pracy Punktu można uzyskać pod numerem telefonu 84 6806206 wewn.40

 HARMONOGRAM PRACY

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2015 roku

 • 28 MAJ
 • 25 CZERWIEC 
 • 30 LIPIEC 
 • 27 SIERPIEŃ 
 • 24 WRZESIEŃ 
 • 29 PAŹDZIERNIK 
 • 26 LISTOPAD 
 • 17 GRUDZIEŃ  
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software