r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Razem dla klimatu
Zdjęcie Artykułu

Warsztaty informacyjne

28-10-2016

W ramach projektu „Widzę i działam dla klimatu” w drugiej połowie września 2016 roku w szkołach uczestniczących w projekcie zostały przeprowadzone warsztaty/spotkania informacyjne. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów przez nauczycieli biologii, przyrody i geografii.

Tematyka przeprowadzonych warsztatów:
1)                 „Czy jeden stopień Celsjusza może zmienić klimat”
Cel: ukazanie, w jaki sposób atmosfera oddziałuje  na temperatury na Ziemi”.
Warsztaty odbyły się wśród uczniów klas IV-VI SP w Wysokiem oraz gimnazjum ZS w Wysokiem. Celem zajęć było uświadomienie uczniom jak zmiana temperatury powietrza może oddziaływać na inne elementy środowiska przyrodniczego oraz życie i działalność człowieka. Podkreślona została także rola człowieka w globalnym ociepleniu. Omówiono następujące zagadnienia:
- obieg ciepła w atmosferze,
- przyczyny zmian klimatu z podziałem na naturalne i sztuczne,
- cykliczność zmian klimatu w ujęciu geografii historycznej,
- przejawy zmian klimatu dla życia na Ziemi,
- skutki i sposoby zapobiegania zmianom klimatu.
Na koniec zajęć młodzież sformułowała i zapisała wnioski z przeprowadzonych warsztatów.
 
2)                 „Popatrz w górę”
Cel: zaprezentowanie problemu zmniejszania się warstwy ozonowej i sposobów, jakimi ludzie powinni chronić się przed jej skutkami.
Warsztaty przeprowadzone zostały wśród uczniów gimnazjum ZS w Wysokiem. Nauczyciel wskazał uczniom najważniejsze zagadnienia dotyczące warstwy ozonowej, następstw jej zmniejszania i skutków jakie ze sobą niesie. Zaprezentowano sposoby ograniczenia powstawania dziury ozonowej.
 
3)                 „Efekt cieplarniany”
Cel: ukazanie, w jaki sposób spalanie paliw kopalnych przyczyni się do wzrostu ilości CO2 w atmosferze.
Warsztaty odbyły się wśród uczniów klas IV-VI SP w Maciejowie.
Podczas zajęć warsztatowych ukazano najważniejsze zagadnienia dotyczące zjawiska podwyższania temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Wskazano zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia.
 
W ramach przeprowadzonych spotkań uczniowie zgłębili swoją wiedzę dotyczącą zmian klimatu, jego wpływu na otaczające nas środowisko przyrodnicze oraz życie człowieka. Zaprezentowano sposoby jakimi ludzie powinni chronić się przed skutkami tych zmian.
 
W załączeniu dokumentacja fotograficzna z zajęć.
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software