Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Rozpoczyna się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107302L dr. woj. 842 – Słupeczno – dr. pow. 2311L w miejscowości Słupeczno”

26-04-2017

Urząd Gminy w Wysokiem informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107302L dr. woj. 842 – Słupeczno – dr. pow. 2311L w miejscowości Słupeczno ”.

W dniu 13.03.2017 r. Wójt Gminy podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, natomiast 3 kwietnia 2017 r. Gmina Wysokie zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Wartość zawartych umów wynosi 540872,64zł. Głównym wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, a inspektorem nadzoru zostanie mgr inż. Łukasz Michalski. Zakres zadania przewiduje przebudowę 999m odcinka drogi gminnej w miejscowości Słupeczno (od drogi wojewódzkiej nr 842 do km 0+999).
 
Szczegółowy zakres robót:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty odwodnieniowe
  • roboty ziemne
  • roboty nawierzchniowe
  • roboty wykończeniowe
  • roboty w zakresie przebudowy zjazdów
  • roboty w zakresie peronów autobusowych
  • roboty w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu.
 Podział kosztów realizacji inwestycji w wysokości 540872,64zł obecnie przedstawia się następująco:
 
- 258 638,00 zł – dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody Lubelskiego
- 132 500,00 zł – pomoc finansowa Zarządu Powiatu Lubelskiego,
- 149 734,64 zł – wkład własny Gminy Wysokie.
 
Planowany termin realizacji zamówienia przypada na koniec sierpnia bieżącego roku. 
 
Aktualny stan drogi
 
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software