r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

V sesja Rady Gminy VII kadencji

17-03-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że V sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 24 marca 2015 /wtorek/ o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia IV sesji Rady Gminy.
 5. Przywitanie nowo wybranych sołtysów i podziękowanie dla ustępujących sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.
 7. Przedstawienie informacji przez przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania dotyczącej  Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Powiatu Lubelskiego na  lata 2015-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XVI/93/08 rady Gminy Wysokie, z dnia 1 lutego 2008 roku, w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wysokie w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ”Kraina Wokół Lublina”, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wysokie na rok 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 17. Zapytania i wolne wnioski .
 18. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software