r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XII sesja Rady Gminy VII kadencji

20-12-2015

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że XII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2015 /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej

Proponowany porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XI sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy .
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami  powiatowymi nr 2316 L Maciejów Nowy – Żabno- Wierzchowina, nr 2329 L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew , nr 2310 L Maciejów –Antoniówka – Tokarówka       na terenie Gminy Wysokie .
6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań pn:
    „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na odcinku Maciejów Nowy – Rezerwa,,
    ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew na odcinku Giełczew Doły – Radomirka„
    ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka w miejscowości Antoniówka”, na terenie gminy Wysokie w ramach „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wysokie na lata 2016 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu bezprzetargowego na najem lokali będących własnością Gminy Wysokie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy.
18. Spotkanie opłatkowe.                                    
 
 
                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                Krzysztof  Pop

 

 Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software