r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

14-03-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 20 marca 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biskupie Kolonia stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maciejów Stary stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego nową ustawą – Prawo oświatowe , na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 15. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie.    
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok .
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Krzysztof  Pop

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software