r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

10-04-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. /piątek/ o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Pierwsza , stanowiącej własność Gminy Wysokie. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy położonej w miejscowości Nowy Dwór , stanowiącej własność  Gminy Wysokie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dragany, stanowiącej własność Gminy Wysokie. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Wysokiem oraz włączenia go do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.  
 10. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady  Gminy.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2013 r, poz .594 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software