r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji - 25 luty 2014

25-02-2014

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIX sesja Rady Gminy Wysokie VI kadencji, odbędzie się 25.02.14 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Wysokiem.

Proponowany porządek obrad sesji:
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2.  Przedstawienie porządku obrad sesji.
 
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 
4.  Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 
5.  Szkolenie w zakresie prewencji BHP w rolnictwie.
 
6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. ,,POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”  na lata 2014 -2020.(Nr XXIX/ 146/14)
 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie              posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Nr XXIX/147/14)
 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego za rok 2015. (Nr XXIX/148/14)
 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do 31 grudnia 2014 roku obowiązującej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(Nr XXIX/149/14)
 
10.Informacja o  rozkładzie godzin pracy apteki ,,VITAMAR” w Wysokiem Rynek Jabłonowskich 7.
 
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wysokie do realizacji projektu pn. ,,Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” w ramach projektu systemowego Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,      Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu    upowszechnienia edukacji przedszkolnej.(Nr XXIX/150/14)
 
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wysokie na rok 2014.(Nr XXIX/151/14)
 
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wysokie. (Nr XXIX/152/14)
 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.(Nr XXIX/153/14.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wysokie pomocy finansowej  Województwu Lubelskiemu na budowę chodnika w miejscowości Maciejów Stary
 
16.Wolne wnioski.
 
17.Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software