r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

11-08-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Wysokie (sala ślubów).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wysokie.

6. Zamknięcie obrad XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                      Andrzej Deruś

                                                       

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software