r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

12-01-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/155/14 Rady Gminy Wysokie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/206/17 rady Gminy Wysokie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości nr 245/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 281/3 położonej w miejscowości Maciejów Stary , stanowiącej własność Gminy Wysokie .  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2018-2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na 2018 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminu

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                   Krzysztof  Pop

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r, poz. 1875.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software