Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXIV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji wraz konsultacjami społecznymi „Policja bliżej społeczeństwa – odtworzenie Posterunku Policji w Wysokiem”.

10-05-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXIV sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
5. Konsultacje społeczne „Policja bliżej społeczeństwa – odtworzenie Posterunku Policji  w Wysokiem”.
6. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Wysokie z dnia 18 marca 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               Krzysztof  Pop

 

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software