r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03-10-2019

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od miesiąca października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać u sołtysa lub na nowe konto o numerze: 
70 8689 0007 9706 5096 2000 0490
 
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software