r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności GOPS
Zdjęcie Artykułu

Karta Dużej Rodziny

02-07-2014

Od 16 czerwca rodziny, w których jest troje i więcej dzieci, mogą składać w swoich gminach wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Również w Wysokiem przyjmowane są wnioski o wydanie tego dokumentu.

Informujemy, że w dniu 27 maja Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci. W ramach programu zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. W praktyce rodzinom będą przysługiwały zniżki na wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.
 
Do programu będą mogły przystąpić także instytucje niepodległe ministrom np. przedsiębiorstwa prywatne (sklepy, restauracje, hotele), firmy komercyjne, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego proponując rodzinom zniżki i rabaty na swoje produktyZ programu będą mogli korzystać członkowie rodzin w których jest troje i więcej dzieci. Rodzice będą otrzymywali Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo),   a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( na czas jego ważności ). Karta Dużej Rodziny będzie wydawana bezpłatnie. Będą umieszczone na niej m.in. następujące dane: imię i nazwisko, numer Pesel, termin ważności, numer karty, logo programu.
 
Dokumenty niezbędne do wydania Karty Dużej Rodziny:
- wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (do pobrania na stronie www.wysokie.pl  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 2)
- w przypadku rodziców – dokument potwierdzający tożsamość
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
- w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
- w przypadku dzieci legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Wzór wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wysokie pod adresem www.gmina.wysokie.pl
Karta Dużej Rodziny wraz z aktualnym wykazem instytucji z przysługującymi uprawnieniami oraz na stronie www.rodzina.gov.pl .Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. 

 WNIOSEK o wydanie Karty Dużej Rodziny (do pobrania)

 WNIOSEK o wydanie Karty Dużej Rodziny (do pobrania)

 Oferta partnerów

 Wykaz zniżek

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software