r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Gospodarka odpadami
Zdjęcie Artykułu

Informacja - osiągnięty poziom recyklingu

09-05-2016

Informacja o osiągniętym przez Gminę Wysokie poziomie recyklingu w 2015 roku.

  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2015 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 29,8 % 
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2015 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -  33,3 %,
  • Osiągnięty przez Gminę Wysokie w 2015 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 56,3 %, 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software