r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Referat Finansowo - Księgowy

Obowiązujące stawki podatku na 2016 rok

Informacje dla podatników: Wzory deklaracji, terminy składania deklaracji podatkowych, obowiązujące Uchwały.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP,  Lasy Państwowe i osoby  fizyczne są zobowiązane :

  • składać do 31 stycznia 2016 roku organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie  14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku .
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości i leśny bez wezwania w ratach do 15 każdego miesiąca podatek rolny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
  • składać do 15 lutego 2016 r deklarację na podatek od środków transportowych który jest płatny w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.
 
STAWKI PODATKU NA 2016 ROK
 
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software