r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności

Ewidencja ludności

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: stanowisko ds.obywatelskich-ewidencja ludności, pok.nr 14, tel: 84 6806206 w.36

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (tj: Dz.U. z 2015 r., poz. 388),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego
(tj: Dz.U. z 2013 r, poz.267 z późn.zm.)
 
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
stanowisko ds.obywatelskich-ewidencja ludności, pok.nr 14, tel: 84 6806206 w.36
 
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.
Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, w systemie teleinformatycznym, przy czym rejestry cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej.
 
Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, prowadzonym przez właściwego ministra, natomiast rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta gminy – organ gminy.
 
Do zadań określonych przepisami ustawy o ewidencji ludności między innymi należy rejestracja dopełniania przez obywateli polskich obowiązku meldunkowego i innych zgłoszeń związanych z pobytem stałym lub czasowym.
 
Zgłoszenie pobytu stałego (do pobrania).
Zgłoszenie pobytu czasowego (do pobrania).
 
Wszelkie inne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stanowisku ds. ewidencji ludności.
 
Rejestr wyborców
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (tj: Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.).
 
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
stanowisko ds. obywatelskich-ewidencja ludności, pok.nr 14, tel.: 84 6806206 w.36
 
Stały rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.
Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Stanowi on zbiór danych osobowych z ewidencji ludności. Stały rejestr wyborców jest stale aktualizowany.
Szczegółowe informacje dotyczące stałego rejestru wyborców oraz wszelkie dokumenty min. wniosek o dopisanie do spisu czy stałego rejestru wyborców są dostępne na stanowisku ds. ewidencji ludności, telefonicznie lub drogą e-mail: beata.sagan@ugwysokie.pl
 
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
 
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software