r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Ważne dokumenty
 

Informacje na temat dokumentów  mogą Państwo znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wysokie w zakładce Prawo miejscowe i Inne dokumenty

 

 

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Wysokie z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Wysokie w 2017 roku.

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software