r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

80. ROCZNICA BITWY POD GIEŁCZWIĄ

Dnia 17 września 2019 roku odbyły się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rocznicą Bitwy pod Giełczwią. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 9.00 w kościele parafialnym pw. świętego Michała Archanioła w Wysokiemu pod przewodnictwem proboszcza parafii Wysokie – ks. Krzysztofa Maksymowicza
oraz wikarego parafii Wysokie – ks. Zbigniewa Cąkały.

Po skończonej eucharystii, głos zabrała Wójt Gminy Wysokie – Dorota Dobrzyńska, która przypomniała o tragicznych losach Polaków podczas II wojny światowej oraz  podkreśliła, aby nie zapomnieć jakimi wartościami powinniśmy się kierować.
Następnie młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem
zaprezentowała okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.

Po zakończeniu uroczystości w świątyni, uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi udali się pod pomnik ku czci poległych
w czasie II wojny światowej, gdzie został odśpiewany hymn państwowy. Po czym kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wysokie, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, gdzie na grobie poległych żołnierzy zostały złożone kwiaty,
a ich pamięć uczczona minutą ciszy. Na koniec uroczystości podziękowania wszystkim za przybycie złożyła Wójt Gminy Wysokie – Dorota Dobrzyńska.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójt Gminy, Zastępcą Wójta, Sekretarz Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy oraz radnymi, dyrektorzy szkół
z terenu gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, sołtysi, poczty sztandarowe, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
w Wysokiem oraz mieszkańcy.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl