r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Apel do właścicieli psów

21-03-2016

Wójt Gminy Wysokie stosownie do §7 Uchwały Rady Gminy Wysokie nr XIX/104/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Wysokie oraz apelu Komisariatu Policji w Bychawie, informuje o obowiązkach posiadaczy psów:

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. Zwierzę powinno znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Na terenie miejsca publicznego, psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów, z wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agresywne.
3. Właściciele psów zobowiązani są do dokonywania szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Uchylenie się od tego obowiązku podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności lub karze grzywny.
4. Wałęsające się bezpańskie lub bezdomne psy muszą być wyłapywane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz. 859 z późn. zm) oraz gminnym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami a następnie umieszczane  w schroniskach, co jest kosztowne.
Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń - osoba, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny bądź karze nagany! Nieodpowiedzialność właścicieli psów zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom gminy, szczególnie dzieciom.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software