r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Dofinansowanie na termomodernizację Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem

04-01-2018

Gmina Wysokie otrzymała dofinansowanie na termomodernizację Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.

       W dniu 20 grudnia 2017 r. Pani Anna Wojtas – Wójt Gminy Wysokie oraz Pani Bożena Krzysztoń - Skarbnik Gminy, podpisały umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Projekt po kilkuetapowej ocenie w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, otrzymał wymaganą liczbę punktów i został skierowany do realizacji.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Gminie Wysokie” będzie realizowany w okresie do 30.09.2019 r. (zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji). Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Wysokiem. Wszystkie koszty kwalifikowalne ujęte we wniosku wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego. Łączna wartość projektu wynosi 2 165 493,61 zł, z czego 85 % stanowi dofinansowanie z UE.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje również poprawę wizerunku gminy Wysokie.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software