r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2019 r.

Gminne uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Cąkały w kościele parafialnym w Wysokiem,
przy udziale orkiestry dętej z Zakrzewa.
W uroczystej liturgii czynny udział wzięły władze samorządowe Gminy Wysokie, a homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Maksymowicz – proboszcz parafii Wysokie, który m.in. przypomniał zgromadzonym życiorys Romualda Traugutta - dyktatora powstania styczniowego.

Po mszy świętej, korowód złożony z orkiestry dętej, pocztów sztandarowych,
władz samorządowych oraz przybyłych gości i mieszkańców udał się pod pomnik ku czci poległych w czasie II wojny światowej. Na miejscu poczet flagowy składający się z uczniów z Zespołu Szkół w Wysokiem wciągnął na maszt flagę narodową, po czym odegrany został hymn państwowy.
Następnie kwiaty złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wysokie, dyrektorzy gminnych szkół, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ZG Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wysokie oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie na grobie poległych żołnierzy września 1939 roku zostały złożone kwiaty, orkiestra odegrała marsz żałobny, a ich pamięć uczczono minutą ciszy. W następnej kolejności uczestnicy uroczystości udali się do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie głos zabrała Wójt Gminy Wysokie – Dorota Dobrzyńska, która w swoim wystąpieniu m.in. przypomniała czym jest obecnie patriotyzm.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych rozpoczęła się część artystyczna, którą rozpoczął zespół „CZTERY PLUS JEDEN”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Następnie montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa. Niepokorna” zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Wysokiem.
Na koniec uroczystości koncert utworów patriotycznych zaprezentowała orkiestra dęta z Zakrzewa.

W obchodach wzięły udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wysokie: Wójt Gminy – Dorota Dobrzyńska, Zastępca Wójta – Łukasz Kaliński, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Deruś, Sekretarz – Beata Sagan oraz radni, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Urszula Kalińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Paweł Policha, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wysokie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z pocztem sztandarowym, Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” wraz z pocztem sztandarowym, druhowie gminnych jednostek OSP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Tradycyjnie były też poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy Wysokie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Dworu, Maciejowa Starego, Wysokiego i Zabłocia.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl