r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

07.02.2019 r.

W dniu 07 lutego 2019 r. biblioteka gminna wspólnie z ośrodkiem kultury byli organizatorami
I Gminnego Konkursu Historycznego „Niepodległa 1918 – 2018”, w którym uczestniczyło 18 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Wysokie, zwycięzców w I etapie konkursu, który odbył się w roku szkolnym 2017/2018.
Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych:
Grupa A: uczniowie klas V – VI (9 osób – po trzy z każdej ze szkół)
Grupa B: uczniowie klas VII – VIII (9 osób – po trzy z każdej ze szkół)
i polegał na rozwiązaniu testu -  z odpowiedziami zamkniętymi i pytaniami otwartymi.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Łukasz Kaliński – przewodniczący
2. Monika Puchała– członek
3. Robert Rzeźnik – członek
po ocenie prac ogłosiła werdykt, przyznając po  trzy miejsca w każdej z grup uczniom, którzy otrzymali największą liczbę punktów.

Laureaci w grupie A
I miejsce – Wojciech Zieliński
II miejsce – Izabela Pielecha
III miejsce  - Paweł Jeleń

 Laureaci w grupie B
I miejsce – Paweł Podolak
II miejsce – Sebastian Rząd
III miejsce – Zuzanna Pielecha

Najlepsi otrzymali okazałe puchary zakupione przez Urząd Gminy Wysokie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy zakupione przez GBP, pendrive
od Zastępcy Wójta, słodycze od Wójt Gminy i Przewodniczącego Rady Wysokie oraz długopisy i notatniki od Dyrektor Banku Spółdzielczego w Piaskach O/Wysokie.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl