r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

I Sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

02-12-2014

1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji. Na początku głos zabrał sekretarz Zbigniew Hamerla, który pogratulował wyboru Wójtowi Gminy Annie Wojtas oraz radnym. Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny Antoni Pulikowski, który poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Andrzeja Rafała aby wręczył zaświadczenia o wyborze, po czym przedstawił porządek obrad.

Po odbiorze zaświadczeń i ślubowaniu radni wręczyli kosz kwiatów Pani Wójt. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy: zgłoszono Krzysztofa Popa i Roberta Panka. W głosowaniu Krzysztof Pop zdobył większą liczbę głosów, zostając tym samym Przewodniczącym Rady Gminy, jeden radny był nieobecny. Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego: zgłoszono Mariusza Poniewozika i ponownie Roberta Panka, po czym nastąpiło głosowanie: Wiceprzewodniczącym został Mariusz Poniewozik. Wyniki ogłosiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Grażyna Myszak. Na koniec Wójt Gminy odczytała list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software