r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

III Sesja Rady Gminy VII kadencji

18-12-2014

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie, informuje że III sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2014 /wtorek/ o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia II sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wysokie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin "PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2015".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany W.P.F na 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.

Spotkanie opłatkowe!

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Krzysztof Pop

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software