r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY WYSOKIE

23 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji na lata 2018 - 2023.

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Gminy Wysokie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wysokiem. Inauguracyjną sesję, do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wśród piętnastu radnych – Wiesław Motyka.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Beata Sagan wręczyła nowym radnym oraz Wójt Gminy Dorocie Dobrzyńskiej zaświadczenia o wyborze, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi oficjalnie rozpoczęli pracę w nowej, po raz pierwszy pięcioletniej kadencji.
Podczas sesji radni dokonali pierwszych wyborów. Przewodniczącym Rady Gminy został Andrzej Deruś, który był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. Na 15 uprawnionych głosujących, uzyskał poparcie - 14 głosów "za". Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez komisję skrutacyjną, dalsze prowadzenie obrad podjął nowy przewodniczący Rady. Według kolejnego punktu pierwszego posiedzenia sesji wybrano także wiceprzewodniczącą, którą została radna Małgorzata Gałka.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl