r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

21-03-2016

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem

W związku z pismem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie znak: 0800-ZU.400.35.2016 z dnia 08.03.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.277) w przypadku osób, które w związku z otrzymaniem przed dniem 1 października 2015 r. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, które utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS przez organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne, będą mogły złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie ich ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek w KRUS. Będzie to możliwe na podstawie nowego tytułu ubezpieczenia wprowadzonego w życie od 1 października 2015 r. na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Wniosek, o którym mowa powyżej, osoba zainteresowana może złożyć do organu właściwego (tj. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), który wypłaca jej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, w terminie do 1 kwietnia 2016 r., tj. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software