r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja dla producentów trzody chlewnej

26-10-2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przypomina o ukazaniu się Dzienniku Urzędowym KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Powyższy akt prawny przewiduje wprowadzenie wzmocnionych środków i wymagań mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, jak też jasno określa część rozwiązań, które były do tej pory egzekwowane.

Ww. prawny musi zostać wdrożony we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzode chlewną, zlokalizowanych na terenie powiatu lubelskiego (obecnie obszar objety ograniczeniami II), które chcą dokonywać sprzedazy zwierząt, wysyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego do zakładów znajdujących się poza obszarami objetymi ograniczeniami I, II i III, lub z których świeże mieso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywozone poza te obszary.

Termin przedłożenia planow bezpieczeństwa biologicznego mija 31 października 2021 r. Po tej dacie wysyłki poza strefy nie będą możłiwe dla gospodarstw, które kopii takiego dokumentu nie przedłożą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie.

"Plan bezpieczeństwa biologicznego" musi uwzględniać profil gospodarstwa, definiowac punkty krytyczne oraz wyjkazywac niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników stwarzających ryzyko zdrowotne dla stada. Dokument powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do uzycia i rewidowany przez właściciela zwierząt co najmniej raz w roku lub przy kazdej zmianie sytuacji epizootycznej w samym gospodarstwie, jego sąsiedztwie, powiecie czy kraju mogacej miec wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne stada oraz po każdej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie. 
Więcej informacji na temat ASF można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny 

 

Przykładowy wzór Planów Bezpiecześńtwa Bilogicznego znajdują się na stronie http://www.miw.lpi.pl/wiw/index.php

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software