r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Informacja LGD o planowanych naborach wniosków

27-04-2018

Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina" informuje, że w dniach 21.05.2018 - 08.06.2018 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach projektów grantowych na wybrane przedsięwzięcia.

  1. Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  2. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo– oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
  3. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja- organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
  4. Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR -wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
  5. Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:
- organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
- kościołów i związków wyznaniowych
- jednostek sektora finansów publicznych
- instytucji kultury
Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:
- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;
- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;
- dokumentacja konkursowa
- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.
Miejsca i terminy spotkań:

Lp.

Miejsce spotkania

Data

Godzina

1

Biuro LGD, Lublin, ul. Narutowicza 37/5

8 maja (wtorek)

15.00

2

Garbów, Remiza „Dom Strażaka”

10 maja (czwartek)

16.30

3

Piotrków Drugi 10, Gminne Centrum Kultury i Promocji

14 maja (poniedziałek)

17.00

4

Bychawa, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 36

15 maja (wtorek)

16.00

5

Niedrzwica Duża, Urząd Gminy, ul. Lubelska 30, sala konferencyjna.

16 maja (środa)

17.00

Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny
 
Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.
 
Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin)  w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału przed dniem spotkania.
Podczas spotkania omawiane będą zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu w wersji elektronicznej, toteż przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera.
Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina" – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software