r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

"Inne światy Gustawa Herlinga - Grudzińskiego"

IV Gminny Konkurs poświęcony Patronowi Roku

 W 2019 roku przypada też 100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.
W związku z tym Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Rok 2019 Rokiem tego wybitnego
pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia łagrów sowieckich, uczestnika Bitwy pod Monte Casino, współtwórcy „Kultury” paryskiej i radia Wolna Europa. Włączając się w ogólnopolskie obchody GBP wraz z   Zespołem Szkół w Wysokiem zorganizowali 9 grudnia IV Gminny Konkurs poświęcony Patronowi Roku „Inne światy Gustawa Herlinga - Grudzińskiego”.
     W konkursie uczestniczyło 12 uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych oraz klasy I LO, którzy rozwiązywali test, polegający na napisaniu prawidłowej odpowiedzi na 29 pytań.
Odpowiedzi oceniała Komisja konkursowa w skł
adzie: Maria Kalińska, Agnieszka Bartnik – Zając i Elżbieta Romanek – Pijas.
     Tytuł laureata I, II i III miejsca otrzymały osoby, które zdobyły największą liczbę punktów. Są to:
I miejsce – Patrycja Romanek,
II miejsce – Sebastian Rząd
,
III miejsce – Paweł Podolak.
 
     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyły Sekretarz Gminy Wysokie Beata Sagan i dyrektor GBP Urszula Kalińska.
Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl