r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie
 Projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt pn.  „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie” będzie realizowany w okresie do 31.12.2018 r. (zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji). W ramach projektu przewiduje się montaż 397 instalacji solarnych oraz 7 pieców na biomasę.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 543 850,40 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 4 087 940,00 zł.
Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie Gminie Wysokie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 3 474 749,00 zł.
Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do końca 2018 roku. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Wysokie, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii słonecznej i biomasy w końcowym zużyciu energii cieplnej poprzez montaż 397 instalacji solarnych i 7 pieców na biomasę.
 
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software