r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Jak zapobiegać nałogom - warsztaty profilaktyczne.

30.10.2019 r.

Dnia 30 października uczniowie klas VIIIA i VIIIB wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat problemów z nałogami, które przeprowadziła Lilianna Potonia. Zajęcia rozpoczęły się od wymienienia problemów z jakimi zmagają się młodzi ludzie.

Następnie prowadząca związała każdemu uczestnikowi ręce, było to metaforyczne przedstawienie nałogów, które powodują  ograniczenia w życiu osoby uzależnionej. Próba rozwiązania dłoń symbolizowała czy człowiek jest w stanie sam uwolnić się
od swoich problemów czy z pomocą innych. Później uczestnicy zostali podzielni na kilka grup. Zadaniem każdej z nich było wymienienie pozytywnych i negatywnych pomysłów na rozwiązanie problemów, z którymi borykają się ludzie. Wszystkie pomysły zapisywane były na tablicy flipchart, a następnie omówione.

W dalszej części  pani Liliana podzieliła uczestników na dwu  i trzyosobowe zespoły, których zadaniem było przeprowadzenie wywiadu z osobą uzależnioną od papierosów, narkotyków, alkoholu, gier i internetu. Uczestnicy warsztatów wcielali się w role dziennikarzy przeprowadzających wywiad z osobą uzależnioną. Pytali w nim o powody nałogu, próbach wyjścia czy problemów związanych z uzależnieniem. Po przeprowadzeniu wywiadów, uczestnicy wspólnie ustalili uniwersalną charakterystykę osoby uzależnionej. Opisywali jej wygląd zewnętrzny, zachowanie, samopoczucie, podejście do świata. Na zakończenie każdy
z uczestników w kilku zdaniach podsumował wnioski, które wyciągnął z warsztatów.

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl