r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

"Józef Piłsudski i jego historia"

konkurs dla młodzieży z gimnazjum.

W ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej przy GBP w Wysokiem odbył się konkurs „Józef Piłsudski i jego historia”, zorganizowany we współpracy z Zespołem Szkół im. St. Staszica w Wysokiem. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, motywacji czytelniczych oraz umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

Tematyka konkursu obejmowała takie zagadnienia jak:
• historia Polski dwudziestolecia międzywojennego (literatura, historia, film),
• życie i działalność Józefa Piłsudskiego;
• polska pieśń patriotyczna.

W konkursie uczestniczyło sześciu uczniów, którzy odpowiadali na wylosowane pytania, przygotowane przez komisję konkursową.

Ze względu na wysoki i wyrównany poziom wiedzy uczestników, przeprowadzono rundę pytań dodatkowych. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Izabela Maj i Kacper Kołodziej, natomiast miejsce drugie - Mateusz Jurewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody zakupione przez bibliotekę.

 GBP w Wysokiem gratuluje uczestnikom konkursu dużej wiedzy
i dziękuje paniom: Marii Kalińskiej i Monice Puchała za przygotowanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl