r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Kompleksowa przebudowa parku wraz z zakupem wyposażenia sportowo-rekreacyjnego

14-09-2018

"Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wysokie" to nazwa kolejnego projektu, który zrealizowaliśmy dzięki skutecznemu pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.

Zakres robót obejmował w szczególności budowę alejek spacerowych z kostki betonowej w parku, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie nowych schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, nasadzenie nowej roslinności, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw, montaż ławek i koszy na śmieci. Cały koszt zadania to kwota 409 337,53 zł, natomiast pozyskana kwota z UE - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014 - 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wyniosła 210 707,00 zł. (Na taką kwotę została podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego).
 
Celem operacji jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wysokie, w wyniku czego wzrośnie liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa Otwartej Strefy Aktywności, na którą Gmina Wysokie ma już przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt OSA to m.in dodatkowe wyposażenie zewnętrznej siłowni i rozbudowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, montaż stołu do gry w tenisa stołowego, zamontowanie stolików i ławek do gier edukacyjnych, uzupełnienie roślinności. 
Zapraszamy całe rodziny do korzystania z nowego, pięknego parku, który po modernizacji stał się wizytówką Wysokiego.
 
 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software