r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

26 stycznia 2020 r.

Pod hasłem „Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu…”
w niedzielę, 26 stycznia 2020 roku odbył się I Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wysokie - Doroty Dobrzyńskiej.
W konkursie wzięło udział 31 uczestników, podzielonych na trzy kategorie: grupa wiekowa 5 – 9 lat, grupa wiekowa 10 – 15 lat oraz zespoły.
W każdej kategorii komisja konkursowa w składzie:
Łukasz Kaliński – przewodniczący
oraz członkowie : Klaudia Kuśmirska i Dariusz Policha
wyłonili zwycięzców oraz przyznali wyróżnienia.
W grupie 5 – 9 lat zwyciężyła Zuzanna Batyra, która zaśpiewała pastorałkę „Wigilii czas”, drugie miejsce przyznano Dawidowi Lenard, który wykonał „Gdy Pan Jezus się narodził”, a trzecie ex aequo otrzymały Karolina Piechocka
za kolędę „Wśród nocnej ciszy” oraz Katarzyna Piechocka,
która zaśpiewała „Dzisiaj w Betlejem”.

Zwycięzcą w grupie wiekowej 10 – 15 lat została Wiktoria Kolano,
która wykonała pastorałkę „Noelle”, drugie miejsce zajęła Alicja Czyżo 
śpiewając kolędę „W żłobie leży”, a trzecie Michał Dudka, który zaśpiewał pastorałkę „Bosy pastuszek”.
Komisja przyznała też dwa wyróżnienie: Amelii Flak i Martynie Wójcik.

W kategorii zespoły zwyciężył zespół „Cztery plus jeden”,
który wykonał kolędę „Gdy śliczna Panna”,
drugie przyznano duetowi: Oliwia Sobstyl i Maria Staszowska

za kolędę „Mizerna cicha”,
 a trzecie duet: Alicja Krzos i Karolina Szponar za pastorałkę
,,Bosy pastuszek”.

W czasie, kiedy komisja konkursowa udała się na naradę, zgromadzeni na sali wysłuchali krótkiego koncertu uczestników.
 
Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i statuetki, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia.
Na zakończenie wszystkim uczestnikom pogratulowała i podziękowała 
Wójt Gminy Wysokie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.!!!

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl