r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

KONKURS O UNII EUROPEJSKIEJ

16 maja 2019 r.

W dniu 16 maja z okazji 15. Rocznicy wstąpienia Polski do wspólnoty europejskiej w sali konferencyjnej w budynku GBP i GOK odbył się
Gminny Konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej, w którym uczestniczyło
21 uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych z terenu gminy Wysokie.

Uczniowie rozwiązywali test o tematyce unijnej, który polegał 
na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi lub jej napisaniu.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Monika Puchała – przewodnicząca

2. Dorota Dobrzyńska – członek

3. Robert Rzeźnik – członek

po sprawdzeniu prac ogłosiła wyniki, przyznając trzy nagrody uczniom, którzy zdobyli największą ilość punktów:

I miejsce – Paweł Podolak

II miejsce – Sebastian Rząd

III miejsce  - Zuzanna Pielecha

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, długopisy,
notesy i czekolady, a laureaci dodatkowo okazałe puchary.

W bibliotece wykonano okolicznościową dekorację i wydrukowano dyplomy.

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl