r. Imieniny:
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Zapraszamy do udziału.


Regulamin konkursu ,, Ozdoba Bożonarodzeniowa”

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem i Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem

ul. Rynek Jabłonowskich 3

23-145 Wysokie.

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży                   i dorosłych;
 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 3. Stworzenie możliwości prezentacji i reklamy własnych prac.

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z gminy Wysokie.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Ozdoby Bożonarodzeniowej                           w dowolnej formie  i dowolną techniką (bombka, stroik, kartka, szopka itp.);
 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;
 3. Do wykonania stroiku, bombki lub innej ozdoby prosimy nie używać żywego świerku!;
 4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy oraz adres;
 5. Konkurs trwa od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016r;
 6. Prace należy złożyć w GBP w Wysokiem w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki (900 – 1600)
 7. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;
 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
 9. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu                         oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;
 10. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów;
 11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki – www.biblioteka.wysokie.pl oraz gminy Wysokie www.wysokie.pl;
 12. Organizatorzy  konkursu przewidują  utworzenie z nich wystawy pokonkursowej.

Nagrody

 1. Organizatorzy  konkursu przewidują  dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 grudnia o godz.14.00                      w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem.

 

 

Powrót

Biblioteka Gmina Wysokie
ul. Rynek Jabłonowskich 3
23-145 Wysokie
Tel /fax: 84 680 62 77
mail: gbpwysokie@interia.pl